Puutalon maalaus

Talon julkisivun maalipinnat alkavat vuosien saatossa kulua, hilseillä, haalistua ja haurastua. Liuotinohenteisilla maaleilla maalattuihin puupintoihin voi tulla myös maalipinnan lohkeilua. Ulkoverhouksen maalaus on syytä tehdä ajallaan ennen maalin hilseilyä mutta viimeistään, kun hilseilyä tai lohkeilua on havaittavissa.

Maalipinnan tarkoitus on suojella talon puuverhousta koko talon elinkaaren ajan. Suomen sääolosuhteet rasittavat talojemme maalipintoja poikkeuksellisen paljon. Jos maalipinta päästetään huonoon kuntoon, sen alla oleva puu harmaantuu ja nukkaantuu ja vie ulkoverhouksen elinkaaresta loppupäästä useampia vuosikymmeniä.

Oikeanlaiset pohjatyöt

Pohjamaalatuille puupinnoille ei tarvitse esikäsittelyjä, vaan maalaus kahteen kertaan riittää. Aiemmin maalatuille pinnoille tehdään tarvittaessa homepesu tai vähintään irtonaisen lian ja roskien harjaus. Jos maali on alkanut hilseillä puun pinnasta, vanha maali poistetaan kaapimalla tai teräsharjaamalla, ja puupaljaat pinnat pohjamaalataan.

Pintamaalaus

Oikean maalin valinta pintamaaliksi on yksi merkittävimpiä asioita onnistuneen lopputuloksen kannalta. Loput onnistumisesta ratkaistaan itse maalaustyössä. Paras sää maalaukselle on puolipoutainen, mutta esimerkiksi helteellä maalaaminen ei ole ongelma, kun maalaustyö suunnitellaan järkevästi. Sateella voidaan maalata räystäsalusia ja katoksia, ja näin vesisadekaan ei haittaa lopputuloksen onnistumista. Hyvän maalipinnan takaamiseksi maalikalvon tulee olla oikean paksuinen, ja oikeanlaisella työjärjestyksellä maalauksesta saadaan yhtenäinen.

Pintamaalin valinnan yhteydessä on tärkeää tietää, millä maalilla aikaisempi maalaus on tehty. Usein huoltokäsittely tehdään samalla tai samantyyppisellä maalilla kuin millä pinta on aiemmin käsitelty. Vesiohenteisten akrylaattimaalien huoltomaalaukseen soveltuvat akrylaattimaalit. Liuoteohenteisen öljymaalin tai alkydiöljymaalin päälle voidaan maalata näiden samantyyppisten maalien lisäksi akrylaattimaalilla. Aiemmin punamultamaaleilla eli keittomaaleilla maalattu pinta voidaan  huoltomaalata vain punamultamaalilla. Ohuet kuullotteet voidaan huoltomaalata kohteeseen sopivalla kuultavalla tai peittävällä maalilla. Paksujen, kalvoamuodostavien kuullotepintojen huoltokäsittely tehdään samantyyppisellä kuullotteella tai peittävällä maalilla.

Vesiohenteisen akrylaattimaalin tunnistaa siitä, että maalipinta on joustava eikä katkea taivutettaessa. Öljymaalin pinta on kova, ja maalikalvo murenee taivutettaessa. Öljymaalin pinta voi olla liituava ja lohkeilla. Punamultamaali taas ei muodosta yhtenäistä kalvoa, on jauhomainen, ja siitä voi jäädä myös kädellä pyyhittäessä ”jauhomaista” pintaa käteen. Toki samantapaista voi jäädä myös liituavasta öljymaalin pinnasta. Kuullotteissa taas puun syyt näkyvät läpi.

Scroll to Top